Chạy 365 – Quy định bảo mật

Chạy 365 – Chia sẻ kiến thức và đam mê chạy bộ

Ngày cập nhật cuối: 28 Aug 2014

Chạy 365 là trang web thành lập nhờ sự yêu thích chạy bộ , thể thao, giao lưu xã hội và internet . Để tránh những rắc rối không đáng có, chúng tôi yêu cầu người dùng khi sử dụng trang web là mặc nhiên công nhận và chấp nhận những điều sau:

Thu thập thông tin cá nhân :

Không có thông tin cá nhân nào được thu thập trên trang web này.

Thông tin cá nhân duy nhất chúng tối lưu trữ được thể hiện ở trang “Liên hệ”, tất cả những trường thông tin này được cung cấp để người dùng có thể gửi câu hỏi hay bình luận và là thông tin liên lạc bao gồm tên, địa chỉ mail, điện thoại. Trong một số biểu mẫu nhất định, người dùng có thể cung cấp thông tin liên lạc. Chúng tôi thu thập những thông tin này để có thể phản hồi lại những yêu cầu, bình luận hay câu hỏi của người dùng. Chúng tôi có thể phải chia sẽ thông tin này với bên thứ ba nếu trong trường hợp bắt buộc để giải quyết khiếu kiện của người dùng. Chúng tôi cũng có thể sẽ phải cung cấp thông tin của bạn trong trường hợp được quy định bởi luật pháp. Bạn cũng không nhất thiết phải cung cấp những thông tin liên lạc để có thể bình luận hay khiếu kiện về chúng tôi. Tuy nhiên chúng tôi có thể sẽ không thể trả lời hoặc có được hành động chính xác nếu những thông tin bạn cung cấp là không đầy đủ.

Thông tin không riêng tư nhưng có tính chất nhận diện

Chúng tôi lưu trữ trên máy chủ những thông tin không riêng tư nhưng có tính chất nhận diện bao gồm nhưng không giới hạn trong: loại trình duyệt type, địa chỉ IP , hệ điều hành, ngày giờ truy cập, trang truy cập, thời lượng sử dụng, sự quay trở lại website. Chúng tôi cũng sử dụng Google Analytics, một dịch vụ ghi lại những thông tin không riêng tư nhưng có tính chất nhận diện như trên.

Chúng tôi sử dụng những thông tin trên để hiểu rõ hơn về thói quen những người sử dụng trang web của chúng tôi và giúp đỡ chúng tôi duy trì, quản lý trang web. Chúng tôi lưu địa chỉ IP nhằm đề phòng sự tấn công web và các mục đích an toàn khác.

Cookies

Chúng tôi sử dụng cookies trên trang web. Cookies là một đoạn ký tự nhỏ tạo ra bởi máy chủ trang web, lưu trong máy của bạn.  Nó cung cấp phương tiện để trang web mà bạn đã ghé thăm ghi nhớ được những thông tin bạn đã cung cấp, nó giúp bạn không cần phải điền lại những thông tin đã cung cấp mỗi lần ghé thăm một trang web.

Chúng tôi cũng đồng thời cung cấp cookies để ghi lại quá trình làm việc của trang web, như mô tả  ở trên.

Bạn có toàn quyền quản lý cookies trên máy của bạn hay trên trình duyệt của bạn. Bạn có thể học cách sử dụng tại đây: http://www.allaboutcookies.org/.

Thông tin của bên thứ ba, đường dẫn và Plug-ins

Trang web có thể chứa những đường dẫn tới các web khác không được chúng tôi sở hữu. Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm cho những quy định bảo mật khác biệt của những trang web khác. Nếu bạn có thắc mắc về quy định bảo mật của các trang web đó, vui lòng tìm hiểu rõ với các trang web đó.

Trang này cũng có thể tương tác với các trang mạng xã hội như  Facebook (facebook.com), Twitter (twitter.com) .  Những trang này có thể nhận những thông tin bạn cung cấp. Trong một số trường hợp chúng tôi biết khi bạn ấn vào một nút tương tác như Facebook Like , trong một số trường hợp khác Chạy 365 không thể kiểm soát những thông tin mà các trang mạng này thu thập, lưu trữ hay sử dụng trên các trang nói trên.

Thay đổi trong Quy định bảo mật

Chúng tôi có toàn quyền thay đổi những quy định này mà không cần phải thông báo trước. Người dùng sẽ được thông báo về sự thay đổi và ngày thay đổi được ghi rõ. Người dùng được khuyến khích kiểm tra trang này thường xuyên để có được những thông tin cập nhật nhất về Quy định bảo mật.

Nếu bạn có câu hỏi?

Vui lòng đặt câu hỏi hoặc liên hệ với chúng tôi.

>
0 Shares