Luyện tập

"Tôi có một giấc mơ!" Đó là câu mở đầu trong bài diễn văn bất hủ của lảnh tụ da đen Martin Luther King. Giấc mơ của ông là người da đen và da trắng đoàn kết thành một khối. >
0 Shares