1

Tinh thần của Marathon

A marathon is so honest that you have to prepare for it. The preparation is part of the attraction. I…

0

Đôi giày lý tưởng

Lược dịch từ chương đầu cuốn “Run Forever: Your Complete Guide to Healthy Lifetime Running” của Amby Burfoot. Amby là…

0

Đôi giày lý tưởng

Lược dịch từ chương đầu cuốn “Run Forever: Your Complete Guide to Healthy Lifetime Running” của Amby Burfoot. Amby là…

0

Đến lớp học chạy bộ

Đến lớp học chạy bộ Trích chương 4 – “Getting schooled in running”, sách “Chạy bằng ý chí” (Let your…

0

Đến lớp học chạy bộ

Đến lớp học chạy bộ Trích chương 4 – “Getting schooled in running”, sách “Chạy bằng ý chí” (Let your…


About Us

Cộng đồng chạy bộ

  • Sân chơi chung cho tất cả những ai đã, đang và sẽ yêu thích môn chạy bộ.
  • Cầu nối của những bước chạy khắp 3 miền đất nước.
  • Vì một cộng đồng chạy khỏe hơn, vui hơn, an toàn hơn
  • Sứ mệnh truyền niềm cảm hứng chạy bộ và khích lệ, truyền động lực cho những bước chạy mới.