0

Đôi giày lý tưởng

Lược dịch từ chương đầu cuốn “Run Forever: Your Complete Guide to Healthy Lifetime Running” của Amby Burfoot. Amby là…

0

Đôi giày lý tưởng

Lược dịch từ chương đầu cuốn “Run Forever: Your Complete Guide to Healthy Lifetime Running” của Amby Burfoot. Amby là…

0

Theo đuổi giấc mơ

Theo đuổi giấc mơ Nguyễn Minh Phụng  “Mình tin rằng bản thân minh, cũng như tất cả mọi người, đều…


About Us

Cộng đồng chạy bộ

  • Sân chơi chung cho tất cả những ai đã, đang và sẽ yêu thích môn chạy bộ.
  • Cầu nối của những bước chạy khắp 3 miền đất nước.
  • Vì một cộng đồng chạy khỏe hơn, vui hơn, an toàn hơn
  • Sứ mệnh truyền niềm cảm hứng chạy bộ và khích lệ, truyền động lực cho những bước chạy mới.

  • Bình luận

    Bình luận