Tuần trước, Garmin bị sập hệ thống và tính tới thời điểm [...]

Nếu ngày hôm qua, bạn không thể đồng bộ kết quả chạy [...]

Hình 1: đồ thị nhịp tim cho thấy hiện tượng “cardiac drift”, [...]

Chương 3: Tập luyện như Meb Thiết bị GPS và các công [...]

Có thể sạc Polar V800 khi đang chạy hay không? Câu trả [...]

  Polar V800 là dòng sản phẩm hàng đầu của Polar. Dưới [...]

>
0 Shares