Bạn không muốn bàn chân của mình có cảm giác khó chịu hoặc bị kích khiến bạn phải thay đổi cách chạy của mình. Điều này đúng không chỉ ở lúc bắt đầu chạy mà còn trong quãng đường chạy tiếp theo. 

Đánh Giá Giày VaporFly 4%

Trên website của Nike vừa mở bán đôi

Đôi Giày Lý Tưởng

Lược dịch từ chương đầu cuốn “Run Forever:


Quần áo chạy bộ chẳng không cần quá khắt khe, đôi khi chỉ một chiếc quần sooc, một áo phông thể thao là đủ. Hoặc thậm chí bạn chỉ cần trang phục tối thiểu.


Tập chạy với Power Meter

Thiết Bị GPS Và Các Công Cụ Luyện Tập

Pin Của Đồng Hồ V800

>