Tới gần đây tôi mới biết đến bài tập plank. Tháng trước, tình cờ tôi xem được mấy cái ảnh Nguyen Dat plank trong công viên Thống Nhất sau một buổi chạy Chủ nhật của Hội Chạy đường dài

CÁC BÀI TẬP KHÁC CÙNG CHAY365


>
0 Shares