Tag Archives for " buộc dây giày "

Lỗ dây buộc giày cuối cùng

Nhiều giày chạy bộ có thêm một lỗ xỏ dây buộc ở trên cùng. Công dụng của nó là gì? Đa phần dân chạy bộ không sử dụng, hoặc chỉ sử dụng lỗ xỏ dây giày này như những lỗ khác. Thực sự, vai trò của nó là giúp cố định phần gót chân, giúp […]

Đọc thêm
>