Lỗ dây buộc giày cuối cùng

img_5246_thumb

Nhiều giày chạy bộ có thêm một lỗ xỏ dây buộc ở trên cùng. Công dụng của nó là gì?

Đa phần dân chạy bộ không sử dụng, hoặc chỉ sử dụng lỗ xỏ dây giày này như những lỗ khác.

Thực sự, vai trò của nó là giúp cố định phần gót chân, giúp gót chân không bị di lệch khi chạy bộ. Nó khoá cổ chân, nhưng vẫn đảm bảo dây giày không bị thít chặt quá mức.

Video dưới đây hướng dẫn cách buộc dây giày này.

About the Author Mr Marathoner

  • […] khác biệt nữa so với đôi Adidas Energy Boost 2 là phần cổ giày thấp, không có lỗ cố định dây giầy ở phía trên nên khi thăt dây giày tôi có cảm giác dễ tuột chân khỏi giày khi […]

  • >
    181 Shares