Wave

[Thi đấu]

Đợt Xuất Phát

Một số giải đấu lớn cho các tổ xuất phát bắt đầu thực hiện phần thi của mình ở các thời điểm khác nhau để tránh tình trạng ùn tắc, hỗn loạn và va chạm. Các đợt xuất phát lệch giờ nhau này được gọi là các wave, hay là từng đợt sóng xuất phát.

About the Author chay365

follow me on:
>
0 Shares