DNS

[Thi đấu]

Không Xuất Phát

Không tham gia cuộc đua. Quyết định không xuất phát hoặc không xuất phát kịp trong thời gian giới hạn cho phép của giải đua.

About the Author chay365

follow me on:
>
0 Shares