Giải chạy Lăng Cô Marathon

Vài hình ảnh về giải chạy Lăng Cô Marathon. Chúc mừng các anh Quách Kỷ, Nguyễn Doãn Cường, Vũ Quốc Tuấn của LDR đã đạt thành tích cao.

Ảnh do bạn Linh Linh chụp.

IMG_2578

IMG_2577

IMG_2564

IMG_2561

IMG_2562

IMG_2557

IMG_2558

IMG_2556

IMG_2559

IMG_2555

IMG_2554

IMG_2552

IMG_2551

IMG_2548

IMG_2547

IMG_2543

IMG_2542

IMG_2541

IMG_2540

IMG_2538

IMG_2533

About the Author Mr Marathoner

>
0 Shares