Overpronation

[Giày / Phụ kiện]

Tiếp Đất Lật Trong Quá Mức

Overpronation hay gặp ở người bàn chân bẹt. Tư thế tiếp đất bàn chân lật trong quá mức có thể dẫn đến đau cổ chân, đau ống đồng, hay đau dải chậu chày. Những người bàn chan bẹt cần sử dụng dòng giày ổn định chân (Stability)

About the Author chay365

follow me on:
>
0 Shares