PR

[Thi đấu]

Kỷ lục cá nhân

Chữ viết tắt của Personal Record. Thành tích cá nhân tốt nhất của một vận động viên ở một cự ly thi đấu nhất định.

About the Author chay365

follow me on:
>
0 Shares