Quadriceps

[Giải phẫu / Cấu tạo cơ thể]

Cơ Tứ Đầu Đùi

Hệ thống cơ nằm ở mặt trước đùi, gồn có 4 cơ: cơ thẳng đùi, cơ rộng ngoài, cơ rộng giữa, cơ rộng trong.

Cơ tứ đầu đùi có vai trò duỗi khớp gối và duỗi thẳng chân. Cơ tứ đầu đùi cũng ổn định khớp gối khi bàn chân đáp xuống mặt đất. Cường độ tập luyện quá sức có thể dẫn đến căng cơ tứ đầu đùi. Đây cũng là vị trí thường hay gặp đau cơ khởi phát muộn.

About the Author chay365

follow me on:
>
0 Shares