Running Economy

[Tập luyện]

Hiệu Năng Chạy Bộ

Hiệu năng chạy bộ đáng giá khả năng sử dụng oxy của người chạy. Với một tốc độ nhất định, ai cần dùng ít oxy hơn sẽ có hiệu năng chạy bộ tốt hơn.

Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu năng chạy bộ bao gồm: thể chất, quá trình luyện tập, kỹ thuật chạy, trang thiết bị (giày, quần áo), và điều kiện ngoại cảnh khi chạy

About the Author chay365

follow me on:
>
0 Shares