ITRA

[Hiệp hội / Tổ chức]

Hiệp Hội Chạy Đường Mòn Quốc Tế

ITRA là chữ viết tắt của International Trail Running Association, Hiệp Hội Chạy Đường Mòn Quốc Tế. Đây là hiệp hội quản lý và giám sát ở cấp quốc tế đối với bộ môn chạy đường mòn. ITRA cho phép các giải chạy trail tham gia hiệp hội và quy định điểm số cho các giải chạy này. Các vận động viên khi hoàn thành các giải chạy này sẽ được ghi nhận điểm số và số điểm đó sẽ được dùng để xét tham dự các giải chạy đường mòn lớn như UTMB v.v…

About the Author chay365

follow me on:
>
0 Shares