Out-and-back

[Thi đấu]

Đường Chạy Lộn Lại

Là dạng đường chạy giải hoặc một đoạn đường chạy trong giải trong đó vận động viên chạy tới một điểm và quay lại chạy đúng quãng đường đã chạy nhưng theo hướng ngược lại.

Điểm hay của loại đường đua này là những đoạn nào bạn phải leo dốc ở lượt đi thì lượt về sẽ là đoạn đổ dốc đúng cự li như lúc leo lên. Dĩ nhiên là ngược lại lượt đi bạn đã đổ dốc thì khi quay về, bạn sẽ phải leo dốc ngược lại đúng đoạn đó.

Trong các giải marathon lớn, đáng chú ý có Dubai Standard Charter Marathon có đường chạy lộn lại.

About the Author chay365

follow me on:
  • Loop Race says:

    […] hay có đoạn lộn về như loại đường đua out-and-back nên sẽ đỡ nhàm chán […]

  • >
    0 Shares