Loop Race

[Thi đấu]

Đường Đua Vòng Kín

Loại đường đua thường có điểm xuất phát trùng với điểm đích nhưng đường chạy không lặp lại hay có đoạn lộn về như loại đường đua out-and-back nên sẽ đỡ nhàm chán hơn.

Một số giải chạy còn chạy nhiều lần trên cùng một vòng lặp (loop).

About the Author chay365

follow me on:
>
0 Shares