BPM

[Giải phẫu / Cấu tạo cơ thể]

Nhịp Tim Trên Phút

BPM hay Beats-per-minute: Đơn vị tính nhịp tim, số lần tim đập trong một phút. Nhịp tim đập sẽ thay đổi tương ứng với cường độ vận động. Nói cách khác, cường độ vận động càng cao, số nhịp tim đập trong một phút càng lớn.

About the Author chay365

follow me on:
>
0 Shares