Heart Rate Zone

[Luyện tập]

Vùng Nhịp Tim

Vùng nhịp tim là khoảng xác định bởi mức giới hạn trên và giới hạn dưới nhất định của tần số tim, tương ứng với một mức cường độ nhất định nào đó.

Nhịp tim khi tập luyện thường được chia thành 5 vùng, từ zone 1 cho đến zone 5.

  • Zone 1: Tập nhẹ nhàng, vận động ở mức aerobic. Có thể vừa tập luyện vừa trò chuyện bình thường
  • Zone 2: Tập sức bền, vận động ở mức aerobic. Có thể vừa tập vừa nói được cả câu một cách tương đối thoải mái
  • Zone 3: Tập thể lực, vận động ở mức aerobic. Có thể vừa tập vừa nói từng câu ngắn
  • Zone 4: Tập gắng sức, vận động ở mức anaerobic. Chỉ có thể nói từng từ ngắt quãng
  • Zone 5: Tập gắng sức tối đa, vận động ở mức anaerobic. Không thể nói trong lúc tập luyện

Các mức giới hạn trên và giới hạn dưới của từng vùng nhịp tim này có thể được xác định bằng một số phương pháp khác nhau, ví dụ như tính theo phần trăm của tần số tim tối đa, hay dựa trên dự trữ tần số tim (Heart Rate Reserve) v.v…

Tập chạy đường dài theo nhịp tim

About the Author chay365

follow me on:
>
0 Shares