Anaerobic

[Khái niệm đặc biệt]

Chuyển Hoá Yếm Khí

Trạng thái chuyển hoá của cơ thể khi ta chạy bộ hoặc vận động với cường độ đủ mạnh, khiến hệ hô hấp và hệ tim mạch không thể cung cấp đủ lượng oxy mà cơ thể đòi hỏi. 

Một sản phẩm của chuyển hoá yếm khí là axit lactic. Axit lactic bắt đầu tích tụ trong cơ bắp, gây ra cảm giác mệt mỏi, nặng nề. Bạn sẽ không thể duy trì được tốc độ chạy ở điều kiện yếm khí trong thời gian dài.

Chuyển hoá yếm khí sinh ra ít năng lượng hơn chuyển hoá hiếu khí. Với mỗi đơn vị đường glucose, quá trình chuyển hoá hiếu khí có thể tạo ra 30-32 phân tử ATP, trong khi chuyển hoá yếm khí chỉ tạo ra 2 phân tử ATP.

About the Author chay365

follow me on:
  • […] ở đó cơ thể chuyển đổi từ trạng thái chuyển hoá hiếu khí sang trạng thái chuyển hoá yếm khí. Ngưỡng yếm khí là một chỉ số hữu ích để lựa chọn cường độ vận […]

  • […] 4: Tập gắng sức, vận động ở mức anaerobic. Chỉ có thể nói từng từ ngắt […]

  • Lactic Acid says:

    […] lactic là một sản phẩm chuyển hoá glucose trong điều kiện thiếu oxy (yếm khí). Trong điều kiện bình thường, axit lactic được […]

  • […] cường độ cao ở ngưỡng kỵ khí được cho là có tác dụng kích thích hormone […]

  • >
    0 Shares