Lactic Acid

[Giải phẫu / Cấu tạo cơ thể]

Axit Lactic

Axit lactic là một sản phẩm chuyển hoá glucose trong điều kiện thiếu oxy (yếm khí). Trong điều kiện bình thường, axit lactic được tạo ra sẽ được vận chuyển ngược trở lại gan. Tuy nhiên, khi lượng axit lactic tạo ra vượt quá khả năng vận chuyển ngược của cơ thể, axit lactic sẽ tích tụ trong máu.

Mỗi phân tử axit lactic tích tụ sẽ có một ion hydrogen (ion H+) được hình thành. Ion H+ là nguyên nhân gây toan hoá hệ cơ, kích thích các đầu tận cùng thần kinh và gây đau, nhức cơ, co cứng cơ, và cảm giác mệt mỏi.

Chuyển hoá hiếu khí và chuyển hoá yếm khí

About the Author chay365

follow me on:
  • […] khoảng thời gian tương đối dài mà lượng axit lactic không bị tăng đáng kể trong máu. Đây là […]

  • >
    0 Shares