HR

[Giải phẫu / Cấu tạo cơ thể]

Tần Số Tim

Từ viết tắt của Heart Rate: nhịp tim, hay số lần tim đập trong một khoảng thời gian nhất định, thường là số nhịp tim trong một phút. Thông thường, cường độ vận động càng cao thì HR càng lớn.

Tần số tim của người bình thường dao động trong khoảng từ 60-80 nhịp/phút. Tuy nhiên với những người tập thể thao thường xuyên, tần số tim có thể chậm hơn, do tim có khả năng làm việc khoẻ hơn. Những người này cũng có kích thước tim lớn hơn bình thường. Đây là hội chứng tim vận động viên, chứ không phải biểu hiện bệnh lý. 

Tập chạy đường dài theo nhịp tim là phương pháp tập chạy dựa vào tần số tim để xác định mức độ gắng sức của cơ thể. Duy trì nhịp tim ở Zone 2 đồng nghĩa vận động ở mức hiếu khí, giúp cơ thể học cách sử dụng năng lượng tốt hơn, về lâu dài sẽ giúp chạy nhanh hơn. 

Nhịp tim và chạy bộ

About the Author chay365

follow me on:
  • BPM says:

    […] với cường độ vận động. Nói cách khác, cường độ vận động càng cao, số nhịp tim đập trong một phút càng […]

  • >
    0 Shares