Cách tạo bài tập interval trên Runkeeper

0

RunKeeper

RunKeeper là phần mềm chạy bộ được nhiều người sử dụng. Một tính năng có trong bản RunKeeper miễn phí mà các phần mềm khác chỉ hỗ trợ trong bản có trả phí là tạo bài tập chạy biến tốc (Interval Workout).

Bước 01. Chọn workout

Bước 01. Chọn workout

Bước 02. Chọn One Offs

Bước 02. Chọn One Offs

Bước 02. Chọn One Offs

03 creat new workout

Bước 03. Chọn Create New Workout

04 add workout screen

Bước 04. Màn hình tạo bài tập Interval. Tại đây bạn có thể thêm, thay đổi các Interval trong bài tập của mình cũng như các lựa chọn khác như số lần lặp lại (Repetitions), có gồm 5 phút warm up và cool down trong bài tập này không v.v…

Để thêm một Interval, bấm Add Interval.

04 add interval

Bước 04.1. Màn hình Add Interval.

Tại đây bạn có thể chọn tốc độ (Pace) cho Interval là Slow / Steady / Fast. Chú ý rằng ba lựa chọn này sẽ chỉ có tác dụng khi chương trình nhắc bạn bằng giọng nói còn việc chạy một Slow Interval với pace 7+ hay 5- là hoàn toàn tùy ở bạn.

Bạn cũng có thể chọn Interval theo thời gian hay theo quãng đường. Ở ảnh minh họa trên, tôi chọn theo thời gian.

Interval Size là thời gian / quãng đường mà bạn muốn thực hiện Interval này.

04.1 Interval size

Nếu bạn muốn đặt Interval này là 2 phút, hãy nhập 02:00

04.4 added intervals

Bước 04.2 Thêm một workout khác tương tự bằng cách tiếp tục bấm vào Add Interval và chọn các thông số theo ý bạn. Ở hình minh họa trên, tôi đã thêm 1 Fast Interval trong 2 phút.

Bước 05. Lựa chọn lặp lại các Interval. Bấm Repetitions

05 repeat options

 

Ở đây bạn có các lựa chọn:

– Until I stop my activity: Lặp lại cho đến khi bạn dừng hoạt động. Trong ví dụ này sẽ là lặp lại tổ hợp 1 phút Slow + 2 phút Fast cho đến khi bạn dừng hoạt động.

– None: Không lặp lại. Trong ví dụ này sẽ cho một workout có tổng thời gian là 3 phút với 1 phút Slow + 2 phút Fast

– 1 more time, 2 more times…: lặp lại thêm 1, 2, … lần nữa.

06 save workout

Bước 06. Lưu workout. Bấm Save Workout.

Chúc các bạn thành công!

 

Bình luận

Bình luận

Share.

About Author

Leave A Reply