Chip Time

[Thi đấu]

Thời Gian Theo Chip Điện Tử

Tương tự Net Time.

Thời gian tính theo chip là tổng thời gian chạy tính từ thời điểm vận động viên đeo chip chạy qua vạch xuất phát cho đến thời điểm vận động viên đó chạy qua vạch đích.

Trong các cuộc đua lớn, số lượng người tham dự đông đảo, những người xếp hàng ở phía sau đôi khi phải mất vài phút đến vài chục phút mới có thể chạy đến vạch xuất phát sau khi súng lệnh nổ.

Giải New York City Marathon, giải marathon lớn nhất trên thế giới, có 5 vạn người tham dự mỗi năm. Để tránh lộn xộn, các vận động viên được chia thành từng đợt xuất phát, theo thành tích thi đấu. Trong mỗi đợt xuất phát lại có nhiều tổ xuất phát tuần tự. Do vậy, khoảng thời gian tính từ lúc người đầu tiên xuất phát cho tới khi người cuối cùng bắt đầu chạy có thể lên tới vài giờ. 

Quang cảnh vạch xuất phát giải New York City Marathon

Để tránh thiệt thòi về thời gian cho các vận động viên xuất phát phía sau như vậy, thời gian tính bằng chip sẽ được ghi nhận thêm, bổ sung cho thời gian về đích tính từ súng lệnh (gun time).

Thời gian tính bằng chip sẽ thể hiện thời gian thực tế mà vận động viên bắt đầu chạy từ vạch xuất phát và hoàn thành đường đua tại vạch đích. Đây cũng là thời gian thi đấu chính thức của người tham gia, ngoại trừ các vận động viên tranh giải.

Tuy nhiên, Ban tổ chức sẽ dựa vào thời gian theo súng lệnh để quyết định các vị trí dẫn đầu và nhận giải thưởng. 

About the Author chay365

follow me on:
 • Chip says:

  […] giày, lên số đua hoặc đeo lên tay, chân vận động viên tham dự giải để đo thành tích của vận động viên […]

 • Gun Time says:

  […] qua vạch đích. Trong các giải chạy lớn, thời gian này thường dài hơn so với thời gian tính theo chip điện tử (chip time, net time), do vận động viên đứng ở tổ xuất phát phía sau sẽ mất […]

 • Corral says:

  […] viên tốc độ chậm hơn và bị ảnh hưởng đến thành tích. Tuy nhiên, do tính thành tích theo chip điện tử nên việc xuất phát ở tổ nào không ảnh hưởng tới thành tích chung cuộc của […]

 • >
  0 Shares