DNF

[Thi đấu]

Không Hoàn Thành Cuộc Đua

Không hoàn thành đường đua trong thời gian giới hạn của giải, hoặc không tới kịp điểm kiểm tra trong giới hạn thời gian chốt chặng đối với điểm kiểm tra đó, dẫn tới bị loại, hoặc bỏ dở cuộc đua vì các lí do khác, ví dụ như bỏ cuộc, chấn thương. 

About the Author chay365

follow me on:
  • […] kayak vượt sông thời trẻ, đã quyết định DNF, dừng lại khi phải đối mặt với dòng nước […]

  • >
    0 Shares