LSD

[Tập luyện]

Bài Chạy Dài Tốc Độ Chậm

Là từ viết tắt của “Long, Slow Distance”, nghĩa là bài tập chạy cự li dài với tốc độ “chậm” so với các bài tập tốc độ khác. Với tốc độ “chậm vừa phải” thì vận động viên chạy bộ có thể chạy được cự li dài hơn so với các bài tập thông thường.

Bài tập này được thực hiện trong khoảng hiếu khí, nghĩa là người tập có thể vừa chạy vừa nói chuyện cả câu bình thường.

Bài chạy dài tốc độ chậm của Arthur Lydiard

About the Author chay365

follow me on:
>
0 Shares