Một số bài tập tư thế chạy (tiếp theo)

Chương 2: Chạy như Meb

Một số bài tập tư thế chạy (phần 2)

Ba bài tập tiếp theo sẽ giúp làm giảm thời gian tiếp đất của bạn, giúp bạn có tần số bước cao hơn và chạy hiệu quả hơn. Các bài tập bắt chéo chân (Carioca) đồng thời cải thiện việc nâng cao đầu gối và biên độ vận động của hông bạn.

Chạy ngang bắt chéo chân (Carioca) 

Di chuyển theo phương ngang ở tốc độ nhảy chân sáo. Di chuyển sang bên trái với chân trái giữ thẳng, trong khi chân phải liên tục bắt chéo qua trước và sau chân trái. Trong suốt quá trình vận động, xoay hông và vung tay ngang qua người. Chạy như vậy trong vòng 20 mét về một hướng. Quay người 180 độ và chạy theo chiều ngược lại 20 mét, bằng cách giữ chân phải thẳng và chân trái liên tục bắt chéo qua trước và sau chân phải.

Động tác chạy ngang bắt chéo chân với chân phải di chuyển bắt chéo – pha đưa chân phải bắt chéo ra trước chân trái

Động tác chạy ngang bắt chéo chân với chân phải di chuyển bắt chéo – pha đưa chân phải ra sau chân trái

Chạy ngang bắt chéo chân cao gối

Làm giống như bài chạy ngang bắt chéo chân cơ bản, nhưng hãy cố gắng nâng cao chân phải lên cao hơn đầu gối chân trái khi bạn đang di chuyển về phía bên trái. Vung chân phải ra phía sau và lặp lại. Chạy như vậy 20 mét về một phía. Quay 180 độ và chạy 20 mét theo hướng ngược lại, bắt chéo và nâng cao chân trái hơn đầu gối chân phải.

Động tác chạy ngang bắt chéo chân nâng cao gối. Hình trái: Chân phải bắt chéo ra trước và giơ cao hơn đầu gối chân trái. Hình phải: Chân phải bắt chéo ra sau và vung cao hơn đầu gối chân trái.

Động tác chạy ngang bắt chéo chân nâng cao gối. Hình trái: Chân phải bắt chéo ra trước và giơ cao hơn đầu gối chân trái. Hình phải: Chân phải bắt chéo ra sau và vung cao hơn đầu gối chân trái.

Chạy bước nhỏ

Đứng trên ức bàn chân, chạy tới trước nhanh nhất có thể với mỗi bước chỉ dài khoảng vài centimét. Nhấc đầu gối càng ít càng tốt. Thực hiện hai lần, mỗi lần khoảng 10 mét.

Động tác chân khi Chạy bước nhỏ

Động tác chân khi Chạy bước nhỏ

About the Author Mr Marathoner

>
0 Shares