Tinh thần của Marathon

A marathon is so honest that you have to prepare for it. The preparation is part of the attraction. I mean, you may swear at the preparation sometimes. and think, ”I don’t want to get up this morning and run 20 miIes.” But that’s part of the fascination.

The marathon is the sort of search of the HoIy Grail that we’re aII after. I think it’s a journey that we’re on. It’s not necessarily a destination of just getting from the start line to the finish line. And I think what people learn over the course of the training for the marathon is every bit as important as what they learn on the day itself.

You have such a huge amount of people, 35,000, 37,000 people, all finishing and all going through the same emotions, the same experiences. It’s very difficult to think of that happening in another event.

Marathon không biết nói dối, bạn cần có sự chuẩn bị. Một phần sức hút của cuộc đua nằm ở chỗ bạn phải chuẩn bị cho nó. Đôi khi, bạn có thể rủa thầm, tự nhủ rằng “Mình không muốn ra khỏi giường sáng nay và chạy bộ 20 dặm”. Nhưng đó là một phần của sự hấp dẫn).

Marathon giống như Chén Thánh mà tất cả chúng ta đều tìm kiếm. Đó là cả một quá trình, không nhất thiết chỉ là điểm đến – có mặt ở vạch xuất phát rồi sau đó chạy về đích. Tôi nghĩ rằng những gì mỗi người học được trong giai đoạn chuẩn bị cho cuộc đua, từng chi tiết nhỏ, cũng quan trọng không kém những gì họ học được trong ngày chạy đua).

Bạn nhìn thấy rất, rất nhiều người, 35 ngàn, 37 ngàn, tất cả đều chạy và đều về đích, cùng có những cảm xúc giống nhau, những trải nghiệm giống nhau. Thật khó tưởng tượng điều này có thể xảy ra trong một sự kiện nào khác.

About the Author chay365

follow me on:
  • […] Leave a Comment / Chạy365 / By Thuan […]

  • >
    10 Shares