Bảng Xếp Hạng Các Vận Động Viên Việt Nam Cự Ly Full Marathon

Nguồn: Bigfoot

Bigfoot là một trang cá nhân do anh Nguyễn Tuấn Linh, admin nhóm chạy bộ STR, lập ra. Là một người tha thiết với phong trào chạy bộ, anh Tuấn Linh đã kỳ công tổng hợp thành tích cá nhân của các vận động viên chạy full marathon tại Việt Nam trong vòng 12 tháng vừa qua.

Được sự cho phép của tác giả, Chay365 xin đăng lại bản danh sách này để các bạn tham khảo.

===========

Bigfoot xin trân trọng công bố bảng xếp hạng các vận động viên chạy cự ly Full Marathon 42,195km các giải phong trào tại Việt Nam trong 12 tháng vừa qua được cập nhật sau giải Ho Chi Minh City International Marathon (HCMCIM) ngày 8 tháng 12 năm 2019.

Đây cũng sẽ là bảng xếp hạng cho cả năm 2019 và sẽ được chốt sau ngày 20/12/2019.

10 giải chạy Marathon được dùng để xếp hạng gồm HCMCM, MDM, TPM, EPM, VM, DNIM, VHM, LBM, HBHM và HCMCIM.

Thành tích được tính dựa trên chip time của Ban tổ chức. Bigfoot sẽ kiểm tra lại kết quả và có thể không chấp nhận kết quả trong các trường hợp sau:

Vi phạm lỗi trên đường chạy và bị chấm DQ;
Sử dụng BIB không phải tên mình, BIB do người khác chạy;

Hiện tại có rất nhiều vận động viên đăng ký với tên không đầy đủ và không dấu nên khá khó khăn để đối chiếu thành tích. Rất mong mọi người bổ sung đầy đủ họ tên và cùng kiểm tra để bảng xếp hạng được chính xác nhất.

Các vận động viên có ý kiến về thành tích của mình hoặc của các vận động viên khác xin liên lạc lại với Bigfoot để rà soát và kiểm tra lại.

A. Bảng xếp hạng các vận động viên Nam chạy Full Marathon dưới 4 giờ:

1 Hoàng Nguyên Thanh 2:29:29 HCMCIM
2 Lê Văn Tuấn 2:30:52 HCMCIM
3 Lê Quang Hòa 2:36:59 LBM
4 Hà Văn Nhật 2:37:23 HBHM
5 Lê Tấn Hi 2:38:21 HCMCIM
6 Bùi Thế Anh 2:38:36 TPM
7 Nguyễn Quốc Dũng 2:39:46 TPM
8 Nguyễn Đăng Khoa 2:47:08 HCMCM
9 Nguyễn Tiến Hùng 2:47:10 HCMCIM
10 Vũ Văn Sơn 2:47:36 LBM
11 Lý Nhân Tín 2:48:20 HCMCIM
12 Trần Thế Anh 2:52:01 EPM
13 Nguyễn Văn Long 2:53:34 HCMCIM
14 Hứa Thuận Long 2:54:20 HCMCIM
15 Hồ Phước Hải 2:57:40 LBM
16 Lê Văn Thao 2:58:03 EPM
17 Lê Quang Hải 2:58:20 VHM
18 Đặng Anh Quyết 2:59:27 HCMCIM
19 Nguyễn Đông Định 3:01:16 VHM
20 Nguyễn Hoàng Hưng 3:02:28 HBHM
21 Huỳnh Thái Lộc 3:02:52 HBHM
22 Đoàn Ngọc Hoàng 3:04:11 HCMCIM
23 Đàm Hồng Phong 3:04:19 HCMCIM
24 Mai Văn Tiến 3:05:18 HBHM
25 Lê Trung Đức 3:06:42 EPM
26 Lê Hoàng Gia 3:07:05 VHM
27 Đỗ Ngân Sơn 3:07:56 VHM
28 Lê Trung Tâm 3:08:25 TPM
29 Quang Thế Quyền 3:09:23 HCMCIM
30 Đàm Đức Thạch 3:09:31 LBM
31 Bùi Tuấn Lâm 3:09:42 HCMCIM
32 Phùng Minh Tuấn 3:09:52 VHM
33 Lý Văn Chiến 3:10:03 TPM
34 Trần Hữu Hoành 3:11:18 VM
35 Phạm Đức Luân 3:11:24 LBM
36 Trương Việt Thành 3:11:31 VHM
37 Hoàng Hữu Hanh 3:12:20 TPM
38 Đỗ Công Danh 3:13:23 EPM
39 Nguyễn Lê Thịnh 3:13:43 HCMCIM
40 Võ Chí Hiếu 3:15:05 HCMCM
41 Chu Văn Hào 3:17:43 VHM
42 Vũ Văn Hải 3:17:46 LBM
43 Nguyễn Hữu Lượng 3:17:52 HBHM
44 Nguyễn Sang 3:18:12 HCMCIM
45 Vũ Trường Giang 3:18:14 HCMCIM
46 Âu Mạnh Toàn 3:18:51 LBM
47 Đỗ Xuân Dương 3:19:03 VHM
48 Sử Tân Long 3:19:24 HCMCIM
49 Nguyễn Đặng Đông 3:19:42 VHM
50 Trần Tuấn Vũ 3:19:44 HBHM
51 Lê Nam Bình 3:20:15 HBHM
52 Trung Nguyễn 3:20:21 LBM
53 Đinh Tuấn Anh 3:20:27 HCMCIM
54 Vũ Quốc Tuấn 3:20:57 EPM
55 Nguyễn Thùy Dương 3:21:14 HCMCIM
56 Vương Xuân Hồng Quang 3:21:22 LBM
57 Lê Tấn Lâm 3:21:37 HCMCIM
58 Nguyễn Mạnh Toàn 3:21:40 LBM
59 Nguyễn Việt Hùng 3:22:12 LBM
60 Nguyễn Hoàng Hải 3:22:19 EPM
61 Đào Nguyên Phương 3:22:37 LBM
62 Nguyễn Hải Nam 3:22:48 DNIM
63 Đoàn Quang Chiến 3:22:58 LBM
64 Quách Tuấn 3:23:22 LBM
65 Bùi Văn Đà 3:23:25 HCMCIM
66 Vương Chí Công 3:23:38 HCMCIM
67 Phạm Hồng Hải 3:23:42 EPM
68 Phạm Huỳnh Thuận 3:24:25 TPM
69 Trần Việt Trung 3:24:33 LBM
70 Phạm Công Thịnh 3:25:50 HCMCIM
71 Nguyễn Quang Phi 3:25:59 LBM
72 Nguyễn Quang Thắng 3:27:06 TPM
73 Vũ Tiến Việt Dũng 3:27:17 EPM
74 Trịnh Nam Hải 3:27:29 EPM
75 Lê Anh 3:28:11 LBM
76 Nguyễn Hạnh Quang 3:28:13 TPM
77 Phạm Phương 3:28:18 HCMCIM
78 Dinh Hung 3:28:49 HCMCM
79 Đặng Minh Long 3:28:52 HCMCIM
80 Nguyễn Trung Kiên 3:28:53 HCMCIM
81 Nguyễn Vương Long 3:28:58 HBHM
82 Vũ Văn Tân 3:28:59 HCMCIM
83 Phạm Anh Quý 3:29:02 HBHM
84 Hoàng Minh Quân 3:29:28 HCMCIM
85 Trần Huy Đạt 3:29:35 LBM
86 Nguyễn Hữu Mạnh 3:29:42 LBM
87 Vũ Văn Luân 3:29:49 LBM
88 Nguyễn Thanh Bình 3:29:56 HBHM
89 Đặng Trường Thiên 3:30:22 HCMCIM
90 Nguyễn Thanh Trà 3:30:23 HCMCIM
91 Hoàng Đức Huy 3:30:53 LBM
92 Đoàn Thế Vinh 3:31:34 LBM
93 Quách Kỷ 3:31:48 HCMCIM
94 Hồ Nhất Nam 3:31:56 HCMCIM
95 Dương Xuân Quỳnh 3:31:57 EPM
96 Nguyễn Mạnh Hà 3:32:02 LBM
97 Hoàng Hữu Thăng 3:32:54 LBM
98 Vi Tuấn Hiệp 3:33:09 LBM
99 Dương Xuân Kha 3:33:17 LBM
100 Trần Duy Khánh 3:33:18 LBM
101 Nguyễn Trần Hiếu 3:33:20 VHM
102 Giáp Anh Hiệp 3:33:50 LBM
103 Nguyễn Trần Tiến 3:34:02 HCMCIM
104 Lưu Chí Hùng 3:34:10 HCMCIM
105 Trần Hữu Tuấn 3:34:14 LBM
106 Hạ A Sếnh 3:34:19 HCMCIM
107 Trịnh Phan Thịnh 3:34:34 LBM
108 Vũ Đức Hoàng 3:34:42 LBM
109 Lê Quang Bình Minh 3:35:07 HCMCIM
110 Nghiêm Quang Huy 3:35:08 EPM
111 Hoàng Ngọc Sơn 3:35:13 LBM
112 Nguyễn Minh Tuấn (HN) 3:35:26 HBHM
113 Văn Tuấn Nhật 3:35:29 HBHM
114 Nguyễn Văn Thịnh 3:35:33 HBHM
115 Nguyễn Tiến Dũng 3:35:36 HCMCIM
116 Nghiêm Huy Hoàng 3:36:29 EPM
117 Nguyễn Minh Tú 3:36:49 LBM
118 Võ Kính 3:37:17 HCMCIM
119 Vũ Văn Hưng 3:37:27 LBM
120 Vũ Hồng Thái 3:37:36 LBM
121 Nguyễn Xuân Phong 3:37:45 HBHM
122 Lê Trọng Nghĩa 3:37:59 LBM
123 Phan Tuấn Sơn 3:38:02 HCMCIM
124 Đỗ Trọng Nhơn 3:38:06 TPM
125 Đỗ Chí Kiên 3:38:15 HCMCIM
126 Duong Nguyen 3:38:30 HCMCIM
127 Khang Nguyễn 3:38:33 LBM
128 Nguyễn Xuân Hà 3:39:39 VHM
129 Nguyễn Hồng Bảo Định 3:39:48 HCMCIM
130 Mạc Đăng Khoa 3:39:53 HCMCIM
131 Nguyễn Thanh Lâm 3:39:54 LBM
132 Mùa A Anh 3:40:10 HCMCIM
133 Đinh Công Trứ 3:40:17 HBHM
134 Phạm Quang Việt 3:40:30 HCMCM
135 Phạm Duy Lân 3:40:41 TPM
136 Đặng Trung Hiếu 3:41:15 LBM
137 Nguyễn Thành Đông 3:41:20 LBM
138 Nguyễn Mạnh Lân 3:41:24 LBM
139 Nguyễn Trung Tưởng 3:41:26 EPM
140 Trần Duy Long 3:41:37 LBM
141 Phan Quý 3:41:38 DNIM
142 Lại Đức Thoại 3:41:41 HCMCIM
143 Tạ Văn Khánh3:41:50 HCMCIM
144 Thiều Cao Thế 3:41:59 LBM
145 Lê Đình Vĩnh 3:42:16 LBM
146 Thanh Nguyen 3:42:25 HCMCIM
147 Đặng Tuấn Khanh 3:42:28 LBM
148 Trần Mạnh Hùng 3:42:42 EPM
149 Trương Thành Trung 3:42:49 HCMCIM
150 Đỗ Văn Tú 3:42:55 HBHM
151 Lê Bảo Long 3:43:08 LBM
152 Nguyễn Lâm 3:43:15 HCMCIM
153 Mai Đức Sơn 3:43:26 LBM
154 Đào Văn Tuấn 3:43:44 EPM
155 Bùi Chí Dũng 3:43:56 EPM
156 Nguyễn Hồng Giang 3:43:59 TPM
157 Lê Viết Đức 3:44:05 HCMCIM
158 Phạm Minh Giang 3:44:12 HCMCIM
159 Vũ Đình Đăng 3:44:15 HCMCIM
160 Trần Minh Tuân 3:44:20 LBM
161 Đặng Minh Nhựt 3:44:23 HCMCIM
162 Phạm Khắc Điền3:44:23 HCMCIM
163 Trần Huy 3:44:34 DNIM
164 Nguyễn Thanh Hùng 3:44:43 LBM
165 Phạm Khánh Hoàng 3:44:43 EPM
166 Nguyễn Hữu Thịnh 3:44:51 HCMCIM
167 Nguyễn Quốc Duy 3:44:53 TPM
168 Nguyễn Việt Anh 3:45:00 LBM
169 Phan Mạnh Hùng3:45:10 LBM
170 Nguyễn Đức Tuyến 3:45:17 LBM
171 Nguyễn Đỗ Chính 3:45:20 HCMCIM
172 Nguyễn Văn Hiệp 3:45:24 LBM
173 Nguyễn Công Phú 3:45:39 HCMCIM
174 Phạm Việt 3:45:46 HCMCIM
175 Mạc Văn Vững 3:46:02 LBM
176 Nguyễn Văn Nga 3:46:08 HCMCIM
177 Nguyễn Thanh Giang 3:46:17 LBM
178 Đặng Minh Thảo 3:46:18 HCMCIM
179 Đỗ Trường Giang 3:46:19 LBM
180 Nguyễn Cát Chiến 3:46:22 EPM
181 Vũ Văn Hiếu 3:46:31 LBM
182 Phạm Văn Thao 3:46:47 MDM
183 Huỳnh Tấn Hải 3:46:54 HCMCIM
184 Nguyễn Quang Huy 3:46:58 LBM
185 Lê Tấn Thành 3:47:02 HCMCIM
186 Trần Trọng Toản 3:47:02 LBM
187 Trần Kiên Trung 3:47:10 LBM
188 Đặng Thanh Tuấn 3:47:14 HBHM
189 Đỗ Trần Trung 3:47:14 HBHM
190 Trần Duy Quang 3:47:14 HBHM
191 Nguyễn Quốc Khánh 3:47:17 EPM
192 Nguyễn Văn Ngọc 3:47:29 EPM
193 Trần Hữu Hùng 3:47:36 DNIM
194 Bùi Đức Long 3:47:37 EPM
195 Mai Nhật Thùy 3:47:38 HBHM
196 Trần Trung 3:47:54 LBM
197 Bùi Hữu Việt Cường 3:47:57 TPM
198 Lê Khắc Thế 3:47:59 LBM
199 Đỗ Vũ Bình 3:48:08 EPM
200 Nguyễn Mạnh Thắng 3:48:08 EPM
201 Nguyễn Tiến Hùng (TRIO69) 3:48:45 LBM
202 Nguyễn Doãn Cường 3:49:06 LBM
203 Nguyễn Văn Ước 3:49:17 HBHM
204 Nguyễn Hoằng Thao 3:49:22 LBM
205 Phạm Minh Thành 3:49:33 LBM
206 Đỗ Dương 3:49:43 DNIM
207 Lưu Minh Khương 3:50:06 LBM
208 Nguyễn Minh Thắng 3:50:35 HBHM
209 Công Lý Đinh 3:50:40 TPM
210 Công Võ 3:50:57 HCMCIM
211 Anh Quân 3:50:58 EPM
212 Vũ Quang Hưng 3:51:04 LBM
213 Hoàng Tiến Dũng 3:51:18 EPM
214 Nguyễn Duy Thành 3:51:21 TPM
215 Nguyễn Văn Toản 3:51:23 HCMCIM
216 Đoàn Mạnh Tiến 3:51:35 EPM
217 Trần Thái Hanh 3:51:54 LBM
218 Vũ Xuân Khoa 3:52:00 LBM
219 Nguyễn Đình Bình 3:52:11 LBM
220 Nguyễn Hữu Đại 3:52:11 HCMCIM
221 Nguyễn Thành Nhân 3:52:16 HBHM
222 Phạm Lê Huy 3:52:22 LBM
223 Nguyễn Đắc Kim 3:52:25 HCMCIM
224 Nguyễn Ngọc Huân 3:52:25 LBM
225 Nguyễn Thịnh 3:52:29 HCMCIM
226 Nguyễn Quang Vũ 3:52:30 VHM
227 Trần Hưng Đạo 3:52:34 HCMCIM
228 Trần Ngọc Trung 3:52:38 DNIM
229 Nguyễn Tuấn Vũ 3:52:58 EPM
230 Trịnh Thành Giang 3:52:58 LBM
231 Nguyễn Thành Trí Tín 3:53:03 HCMCIM
232 Nguyễn Minh 3:53:05 HCMCIM
233 Nguyễn Hữu Long 3:53:08 HCMCIM
234 Nguyễn Ngọc Trung 3:53:16 EPM
235 Phan Bảo 3:53:19 DNIM
236 Đào Thanh Hiệp 3:53:22 HBHM
237 Trong Danang 3:53:43 HBHM
238 Nguyễn Phước Đạt Quân3:53:48 VM
239 Hoàng Thái Tài3:53:54 HCMCM
240 Nguyễn Đạt Quân 3:53:54 VM
241 Trần Duy Biên 3:53:57 EPM
242 Trần Hiếu 3:54:00 HCMCIM
243 Lương Thanh Tuấn 3:54:01 EPM
244 Nguyễn Thành Trung 3:54:04 HCMCIM
245 Trương Văn Quý Trọng 3:54:11 HCMCIM
246 Đỗ Tất Thành 3:54:13 HBHM
247 Nguyễn Hữu Cường 3:54:38 HBHM
248 Trần Trung Tính 3:54:47 HCMCIM
249 Huỳnh Gia Vinh 3:54:49 HCMCIM
250 Hồ Hoàng 3:54:50 DNIM
251 Nguyễn Hoàng Duy 3:54:50 HCMCIM
252 Nguyễn Vỹ Phúc3:54:50 VM
253 Nguyễn Phước Hiền 3:55:03 HCMCIM
254 Kim Thanh Hải 3:55:15 HCMCIM
255 Nguyễn Biên Thùy3:55:24 VM
256 Vũ Thủy Hoàng 3:55:24 TPM
257 Đinh Thanh Tùng 3:55:31 LBM
258 Trần Văn Bình 3:55:33 VM
259 Ngô Quang Ninh 3:55:35 LBM
260 Nguyễn Lê Phát 3:55:48 TPM
261 Nguyễn Việt Dũng 3:56:04 EPM
262 Nguyễn Thanh Hải 3:56:09 HCMCIM
263 Lưu Trần Ly3:56:12 HCMCIM
264 Phạm Thắng 3:56:13 DNIM
265 Lê Hồng Nhựt3:56:37 HCMCM
266 Thái Long 3:56:37 HCMCIM
267 Nguyễn Công Nhật 3:56:40 LBM
268 Nguyễn Văn Dương 3:56:52 HBHM
269 Trần Ngọc Vũ3:56:55 HCMCM
270 Nguyễn Trường Giang 3:56:58 HCMCIM
271 Nguyễn Mạnh Trung 3:57:14 TPM
272 Phạm Hoàng Hà 3:57:20 TPM
273 Lê Việt Dũng 3:57:22 EPM
274 Nguyễn Hải Thanh 3:57:29 EPM
275 Lê Thanh Phương 3:57:31 EPM
276 Võ Kim Cương 3:57:32 HCMCIM
277 Bạch Kỳ 3:57:36 HCMCIM
278 Lê Hợp 3:57:38 HCMCIM
279 Phạm Văn Thành 3:57:38 HCMCIM
280 Phan Quang Phi 3:57:46 HCMCIM
281 Nguyễn Quang Đức3:57:51 VM
282 Huỳnh Hồng Quân 3:58:03 DNIM
283 Lê Quang Hoàn Chương3:58:04 VM
284 Lương Tất Hùng3:58:07 VM
285 Nguyễn Hồng Sơn3:58:09 VM
286 Thượng Vinh 3:58:12 HCMCIM
287 Bùi Việt Hoàng 3:58:13 VHM
288 Nguyễn Quang Chiến 3:58:14 VHM
289 Đào Duy Hoàng 3:58:16 HCMCIM
290 Phạm Thành Đạt 3:58:21 HCMCIM
291 Nguyễn Văn Huy 3:58:32 EPM
292 Trương Thiên Toàn 3:58:37 HBHM
293 Nguyễn Duy Khánh 3:58:40 EPM
294 Thuong Nguyen3:58:42 VM
295 Trần Thành Trung 3:58:52 HCMCIM
296 Lê Hồng Hải Nhân 3:58:53 HBHM
297 Phạm Hùng Sơn 3:58:53 HCMCIM
298 Trịnh Sơn Tùng 3:58:57 HBHM
299 Nguyễn Đức Hoàn3:59:00 VM
300 Dương Hữu Long 3:59:05 HBHM
301 Lê Thành 3:59:06 HCMCIM
302 Phan Huy Mạnh3:59:06 VM
303 Lê Anh Tuấn 3:59:09 EPM
304 Hà Anh Sơn 3:59:12 LBM
305 Đoàn Duy Khánh 3:59:14 HCMCIM
306 Hà Trọng Trường 3:59:15 LBM
307 Nguyễn Viết Long 3:59:18 LBM
308 Đào Quang Tuấn 3:59:24 HBHM
309 Đoàn Trung Kiên 3:59:26 LBM
310 Nguyễn Danh Tăng 3:59:30 LBM
311 Nguyễn Việt Long 3:59:30 HBHM
312 Lê Hồng Nhật 3:59:31 LBM
313 Trịnh Văn Thành 3:59:32 HBHM
314 Vũ Đức Hải 3:59:35 HBHM
315 Thân Cảnh Giang 3:59:43 HCMCIM
316 Trần Hoàng Giang 3:59:46 HCMCIM
317 Nguyễn Hoàng Long 3:59:50 LBM
318 Lê Đồng 3:59:55 HCMCIM
319 Trương Hữu Trinh 3:59:56 LBM
320 Trần Phúc Thành 3:59:58 EPM

B. Bảng xếp hạng TOP 50 các vận động viên Nữ:

1 Phạm Thị Hồng Lệ 2:52:44 VM
2 Hoàng Thị Ngọc Hoa 3:10:15 TPM
3 Lê Thị Thoa 3:14:28 TPM
4 Lèo Thị Tình 3:14:49 VHM
5 Lê Thị Lan 3:16:00 HBHM
6 Nguyễn Thụy Ý Tiên 3:18:33 TPM
7 Nguyễn Thị Thùy Dương 3:19:10 HCMCM
8 Lê Thị Kha Ly 3:22:07 HCMCIM
9 Hứa Thanh Giang 3:22:30 HCMCIM
10 Đoàn Thu Hằng 3:25:39 HBHM
11 Đỗ Thị Nguyệt 3:29:09 HCMCIM
12 Nguyễn Thị Đường 3:35:46 HCMCIM
13 Đào Thị Quỳnh Thoa 3:45:53 HCMCIM
14 Phạm Thị Thu Thủy 3:48:12 TPM
15 Nguyễn Phương Thùy 3:49:23 TPM
16 Nguyễn Thị Quế 3:49:42 LBM
17 Phạm Thị Hồng Thuỷ 3:51:42 HCMCIM
18 Võ Thị Hải Yến 3:53:13 HCMCIM
19 Hoàng Thị Thu Hiền 3:54:01 HBHM
20 Cung Thị Trà My 3:57:34 HCMCIM
21 Tien Nguyen 3:57:36 HCMCIM
22 Thái Thu Trang 4:00:13 HBHM
23 Đỗ Thị Thủy 4:00:53 TPM
24 Lê Quỳnh Trang 4:05:43 HCMCIM
25 Phạm Quỳnh Nga 4:06:43 HCMCIM
26 Vũ Thủy Ly 4:08:07 LBM
27 Nguyễn Thị Ngọc Mai 4:08:35 HCMCIM
28 Nguyễn A Khắc Nữ Hoàng 4:08:43 HCMCIM
29 Lê Thị Lý 4:09:43 HCMCIM
30 Lê Thị Lan Phương 4:11:21 MDM
31 Dương Lệ Vân 4:11:21 HCMCIM
32 Phạm Thị Chiến 4:11:31 LBM
33 Hà Thị Thanh Huyền 4:12:39 EPM
34 Nguyễn Tiểu Phương 4:13:55 HCMCIM
35 Ngô Thùy Duyên 4:15:26 EPM
36 Vũ Thị Lan Hương 4:15:47 LBM
37 Nguyễn Thúy Hằng 4:17:34 LBM
38 Trương Thị Trang Thanh Liễu 4:18:04 LBM
39 Lê Thị Thanh Tâm 4:18:54 HCMCIM
40 Phùng Thúy Ngọc Tuyển 4:20:08 DNIM
41 Trương Tú 4:20:58 DNIM
42 Nguyễn Lan 4:21:28 LBM
43 Đỗ Thị Huệ Chi 4:22:43 EPM
44 Vũ Thu Hương 4:23:19 LBM
45 Lê Thị Thu Huyền 4:24:31 LBM
46 Nguyễn Thị Hải Yến 4:24:39 LBM
47 Trương Võ Bích Phương 4:24:57 HCMCIM
48 Loan Pham 4:26:50 HCMCIM
49 Lê Thị Diệu Linh 4:26:55 HCMCIM
50 Trần Thị Thu Trang 4:27:21 LBM

About the Author Đinh Linh

Bác sĩ Viện Tim mạch Quốc gia Việt Nam, giảng viên Bộ môn Tim mạch trường Đại học Y Hà Nội. Admin nhóm chạy bộ Long Distance Runners (LDR) Thành tích cá nhân: 10km: 36:56, HM: 1:20:35, FM: 2:56:18

  • […] Bảng Xếp Hạng Các Vận Động Viên Việt Nam Cự Ly Full Marathon […]

  • >
    0 Shares