Dynamic Stretching

[Luyện tập]

Ép Dẻo Động

Các động tác ép dẻo trong trạng thái động, ví dụ như vung chân đung đưa. Ép dẻo động giúp nới biên độ vận động và tăng thêm lực cho bài khởi động làm nóng. Có rất nhiều động tác ép dẻo động, như bước chân lên khuyu gối, đá hắt gót chân lên mông, nâng cao đùi v.v…

Ép dẻo động thường được sử dụng như một bài tập làm nóng trước buổi chạy hoặc trước cuộc đua.

About the Author chay365

follow me on:
>
0 Shares