Drafting

[Thi đấu]

Núp Gió

Chiến thuật chạy sau một đấu thủ khác để tránh bị cản gió.

So với đạp xe, núp gió khi chạy bộ ít có hiệu quả bằng. Nghiên cứu cho thấy núp gió khi đạp xe có thể giảm sức cản lên tới 70%, tuy nhiên núp gió khi chạy chỉ giảm được 1-2% sức cản khi chạy ngược chiều gió. Hiệu quả này tương đương giảm tần số tim khoảng vài nhịp mỗi phút; hoặc giảm khoảng 1 phút cho mỗi giờ thi đấu.

Nếu bạn thực sự cần núp gió đối thủ khi chạy đua, hãy chạy phía sau đối thủ khoảng 1-2m. Khoảng cách đủ gần để hai người có thể vấp chân nhau. Vì vậy hãy hết sức lưu ý. 

Đôi lúc khi chạy đua thành tốp, mọi người trong tốp có thể thay phiên nhau dẫn đoàn để tạo sự công bằng cho tất cả. 

Kỹ thuật núp gió: Phân tích đội hình của Bekele chạy Berlin Marathon 2019

About the Author chay365

follow me on:
  • […] dẫn tốc cũng có lợi thế khi có người núp gió phía sau vì áp lực phía sau họ không bị […]

  • >
    0 Shares