Gross Time

[Thi đấu]

Thời Gian Theo Súng Lệnh

Tương tự Gun Time

Thành tích thời gian tính từ lúc súng lệnh nổ cho tới khi vận động viên chạy qua vạch đích. Trong các giải chạy lớn, thời gian này thường dài hơn so với thời gian tính theo chip điện tử (chip time, net time), do vận động viên đứng ở tổ xuất phát phía sau sẽ mất một khoảng thời gian nhất định mới chạy tới được vạch xuất phát. 

Nếu như thời gian tính theo chip điện tử vẫn được coi là thành tích thi đấu chính thức của vận động viên, thời gian theo súng lệnh lại được sử dụng để phân định thứ hạng của những người về đầu hay những người tham gia tranh giải.

About the Author chay365

follow me on:
  • Gun Time says:

    […] Tương tự Gross Time. […]

  • >
    0 Shares