Bandit

[Thi đấu]

Chạy Chui

Người tham gia giải chạy hoặc chạy một phần đường của giải chạy mà không chính thức đăng kí tham dự giải, không đeo số đua (bib) do ban tổ chức cung cấp cho người tham dự chính thức.

Chạy giải không đeo số bib

Đừng bao giờ tham gia giải chạy bạn không bỏ tiền

About the Author Đinh Linh

Bác sĩ Viện Tim mạch Quốc gia Việt Nam, giảng viên Bộ môn Tim mạch trường Đại học Y Hà Nội. Thành viên sáng lập Hội những người thích chạy đường dài (Long Distance Runners, LDR) Thành tích cá nhân: 10km: 36:56, HM: 1:20:35, FM: 2:41:25

  • […] chạy giải không đeo bib (không đăng ký), được gọi là “bandit”, hay “chạy chui” (theo định nghĩa là ““an outlaw who lives by plunder”). […]

  • Bib says:

    […] người không thi đấu. Trường hợp chạy giải không đeo số bib được gọi là chạy chui, hay […]

  • […] giải chạy (chắc không có hội chạy bib lậu, bandit). 50 ngàn người này không tới New York một mình. […]

  • >
    0 Shares