Elevation Gain/Loss

[Luyện tập]

Mức Tăng/Giảm Cao Độ

Là tổng mức tăng/giảm độ cao của một buổi chạy hay một tuyến đường chạy.

Nếu bạn chạy ngược một con dốc có độ cao 50 mét, sau đó chạy xuống rồi chạy ngược lên lần nữa thì tổng mức tăng độ cao của bạn sẽ là 100 mét (do bạn phải leo dốc lên tổng cộng 100 mét) bất kể hiện tại bạn đang đứng ở độ cao 50m so với điểm xuất phát.

About the Author chay365

follow me on:
  • […] đây là cung đường đua mức ITRA4 với elevation (tổng độ cao chênh lệch – N.Đ)  khoảng hơn 4.000m, nhưng ấn tượng […]

  • >
    0 Shares