Cadence

[Động tác]

Nhịp chân / Guồng chân

Số bước chạy trong một phút, tính cả hai chân hoặc chỉ tính một chân.

Nhịp chân thường được đo bằng các cảm biến có sẵn trên đồng hồ hoặc các cảm biến đeo chân, đeo tay hoặc trên cơ thể. Nếu không có các thiết bị trên, ta có thể tự nhẩm đếm nhịp chân trong một phút.

Chạy bước ngắnnhịp chân nhanh là một phần của tư thế chạy bộ đúng. Nó giúp người chạy bộ chạy hiệu quả hơn và giảm nguy cơ chấn thương. Nhịp chân chậm dẫn tới bước quá dài và tăng khả năng chấn thương đầu gối

About the Author chay365

follow me on:
  • […] gánh mọi “hậu quả” có thể gặp. Nếu nhịp chân của bạn là 80-90 lần/phút, đồng nghĩa trong 60 […]

  • >
    0 Shares